Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die u in de webshop bij ons heeft geplaatst. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
1.1 Contact over de aangeboden en bestelde producten kan zowel mondeling, per e-mail als telefonisch plaatsvinden. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens.

2. Bestellen
2.1 Bestellingen die via de webshop doorgegeven worden, zijn bindend.

3. Aanbiedingen, prijzen en betalingen
3.1 De prijzen worden vermeld in sterren, waarvan het aantal afhankelijk is van het budget waar uw werkgever voor heeft gekozen.
3.2 Wij besteden veel aandacht aan de juiste vermelding van de prijzen van de producten op de website, desondanks behouden wij ons het recht voor om prijzen te wijzigen. 

4. Aflevering
4.1 U haalt de bestelling op bij desbetreffende ondernemer(s) en bent er zelf verantwoordelijk voor dat dit op het afgesproken moment gebeurt.

5. Vervangende producten
5.1 Indien een product niet (tijdig) geleverd kan worden, behouden wij ons het recht voor op vervanging door een vergelijkbaar product. Uiteraard uitsluitend na overleg met u.

6. Overmacht
6.1 Wij kunnen in geval van overmacht, de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat wij verplicht zijn tot schadevergoeding. Wij dienen u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan ons kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is aan (volgens de wet) toerekenbare schuld.

7. Kwaliteit van geleverde producten
7.1 Wij stellen onze pakketten en producten altijd samen met hoogwaardige producten en hoge kwaliteitseisen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, neemt u dan contact met ons op via info@geschenkenmetaandacht.nl.

8. Klachten
8.1 Wij spannen ons in om eventuele klachten zo goed mogelijk te behandelen en zo tot verbetering van onze dienstverlening te komen. U kunt uw volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 14 dagen na levering van het product schriftelijk indienen (bij voorkeur per email). De klacht wordt binnen 5 werkdagen in behandeling genomen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.

9. Privacy
9.1 Onderstaand treft u onze Privacy Verklaring aan.

10. Verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal en teksten
10.1 Het beeldmateriaal dat wordt getoond valt volledig onder de Nederlandse regelgeving omtrent copyright. Dit Copyright ligt volledig bij Geschenken met Aandacht en het beeldmateriaal mag niet vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming.

11. Recht
11.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.